Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár (WKDK)

A Országos Erdészeti Egyesület nagymúltú, több, mint 150 éves muzeális gyűjteménye, a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár az 1021 Budapest, Budakeszi út 91. szám alatt tekinthető meg. A magyar erdészeti szakkönyvtárak közül a második legnagyobb ilyen jellegű könyvállomány digitalizálásának megkezdésére az Országos Erdészeti Egyesület és annak, a könyvtár működéséért felelős Wagner Károly Alapítványa projektet dolgozott ki és pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztériumnak 2017-ben. A pályázat sikeres volt, így a munkák 2017. októberében megkezdődhettek a legértékesebb, alapvető erdészeti szakmunkák digitalizálásával. Ez a tevékenység nem volt előzmény nélkül való, hiszen az Országos Erdészeti Egyesület már sikerrel digitalizálta 1862-ben létrehozott és máig is megjelenő szaklapjának, az Erdészeti Lapoknak valamennyi számát és az Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának több, mint 100 közleményét összességében mintegy 130 ezer oldal terjedelemben.

A Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár létrehozásának megindítása, projektleírás

A Földművelésügyi Minisztérium által biztosított támogatásból megvalósítható induló programrészek a következők voltak:

  1. Virtuális szerver és környezetének biztosítása.
  2. A digitális könyvtárba kerülő dokumentumok full-text interneten kereshető adatbázisának létrehozása és kezdeti adatokkal történő feltöltése (repozitórium létrehozása, induló adatokkal való feltöltése, Eprints felügyelet biztosítása).
  3. Nyomtatott könyvtári dokumentumok digitalizálásával történő kétrétegű, OCR-ezett PDF szolgáltatási formátum előállítása, amelyben a teljes szöveg korrektúrázatlan minőségben van eltárolva.

Az OEE könyvtári digitalizálási program első lépcsőjébe bevonandó kiadványok zömét az Országos Erdészeti Egyesület által 1874-től 1919-ig, valamint 1943-ban megjelentetett Erdészeti Zsebnaptárak, a XIX. század második felében kinyomtatott egyesületi alapszabályok, évkönyvek és az Egyesület segítségével megjelentetett, az önálló magyar erdészeti szaknyelv kialakulását és meghonosodását szolgáló, ma is alapvetőnek számító korabeli szakkönyvek adták. A mindösszesen 69 mű 63 kötetben mintegy 28 ezer oldal terjedelemben került be a digitális adatbázisba.

Ezzel megtettük az első, jelentős lépést a könyvtári állomány digitalizálásának irányába. A digitalizálás második ütemére benyújtott pályázatunk is sikeres volt, így 2019. elejére remélhetőleg további mintegy 250 könyv, megközelítőleg 40 ezer odalának digitalizálása fejeződhet be s az adatbázis ezzel 70 ezer oldalnyi, a XIX. század végén, a XX. század elején megjelent magyar erdészeti szakmai tartalmat közvetíthet majd a nagyközönség felé.

Adatbázisunk elérhető az Országos Erdészeti Egyesület (www.oee.hu), a Wagner Károly Alapítvány (www.wagnerkarolyalapitvany.hu) és az Országos Széchenyi Könyvtár (mek.oszk.hu, valamint epa.oszk.hu) honlapjairól is.

Az adatbázis nem jöhetett volna létre a Mézeshegy Bt., a Kebit Bt és a Groteszk Bt. munkatársainak: Fecz Ágnes, Sándor Ákos és Solymári Róbert áldozatos munkája nélkül. Az Országos Erdészeti Egyesület, illetve a Wagner Károly Alapítvány részéről Nagy László és Dr. Sárvári János vettek részt a feladatokban. Külön köszönetünket fejezzük ki a Földművelésügyi Minisztériumnak a projekt támogatásáért!

Természetesen a könyvtár teljes digitalizálását jelentő, több millió oldalt kitevő adatbázis kialakítása még hosszú éveket vesz igénybe, nagyon sok munkatárs bevonását és további jelentős támogatást igényel. Ebben kiemelt szerepük lesz a Wagner Károly Alapítvány támogatóinak, akikre a jövőben is számítunk.

Budapest, 2018. április 30.

Zambó Péter   Bakon Gábor
az OEE elnöke   a WKA Kuratóriumának elnöke